เซลล์บำบัด

แชร์

สเต็มเซลล์ (stem cell) คือ เซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่มีหน้าที่จำเพาะใด ๆ เมื่อร่างกายได้รับสเต็มเซลล์เข้าไปแล้ว สเต็มเซลล์จะไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมทั่วร่างกาย และยังสามารถใช้ฉีดเฉพาะที่เพื่อเน้นการซ่อมแซมของอวัยวะเฉพาะบริเวณที่ฉีด นอกจากนี้สเต็มเซลล์ยังช่วยลดการอักเสบของร่างกาย โดยการหลั่งสารต่าง ๆ ทำให้โรคที่เกิดจากการอักเสบทุเลาลง

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์เป็นรูปแบบหนึ่งของเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายภายในร่างกายโดยการลดการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้การรักษาด้วยสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกในการรักษาสำหรับสภาวะทางการแพทย์ต่าง ๆ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง การอักเสบ อาการทางระบบประสาท กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บอื่นๆ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาในโรคโครห์น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคลูปัส โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคพาร์กินสัน ALS การฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง และอื่น ๆ

แม้ว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์อาจไม่สามารถรักษาโรคเหล่านี้ให้หายขาด แต่อย่างน้อยจะช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาและฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงพอที่จะบรรเทาอาการและช่วยให้อาการของโรคทุเลาและสงบลง ในหลายกรณี พบว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมาก รวมทั้งยังชะลอการลุกลามของโรค

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้น มีแหล่งที่มาของสเต็มเซลล์หลายประเภท เช่น สเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำ สเต็มเซลล์จากสายสะดือ เป็นต้น โดยสเต็มเซลล์ที่ได้รับการอนุมัติโดย FDA ที่พบบ่อยที่สุดคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งใช้รักษามะเร็งในเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์ต้นกำเนิดยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูและรักษาแผลไฟไหม้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรงและแผลบริเวณกระจกตาที่เสียหายอย่างรุนแรง

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ทำงานอย่างไร

เป็นการใช้สเต็มเซลล์หรืออนุพันธ์ของสเต็มเซลล์เพื่อกระตุ้นกระบวนการทำงานของร่างกาย ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย เป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บ

สเต็มเซลล์ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ซลล์ต้นกำเนิดมีลักษณะพิเศษคือความสามารถใช้ในการต่ออายุตัวเองและมีความสามารถในการแบ่งเซลล์เป็นเซลล์ประเภทต่าง ๆ จึงมีศักยภาพมหาศาลที่ช่วยในด้าน การฟื้นฟูและการวิจัยทางการแพทย์ การใช้งานสเต็มเซลล์สามารถแบ่งได้กว้าง ๆ ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ: เซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสียหายหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ จากโรคหรือจากความชรา โดยที่เซลล์จะแบ่งตัวเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ  ซึ่งช่วยในการฟื้นฟูการทำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียหาย ตัวอย่าง ได้แก่ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อหัวใจที่เสียหายหลังหัวใจวาย การสร้างกระดูกอ่อนในโรคข้อเข่าเสื่อมขึ้นใหม่ และการรักษาอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
  • การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน: เซลล์ต้นกำเนิดสามารถมีบทบาทในการปรับระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มีคุณค่าในการรักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองและป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมัล (Mesenchymal stem cell) ที่มีคุณสมบัติการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรคในสภาวะต่าง ๆ เช่น โรคปลายประสาทเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • การแพทย์เฉพาะบุคคล: สเต็มเซลล์สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาวิธีการรักษาเฉพาะผู้ป่วย โดยปรับแต่งการรักษาให้เหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรมและการลุกลามของโรคของแต่ละบุคคล 

การใช้สเต็มเซลล์จากร่างกายในการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่

ซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมัล (MSCs) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากร่างกายชนิดหนึ่ง รวมถึงไขกระดูก เนื้อเยื่อไขมัน และกล้ามเนื้อ MSCs สามารถแยกความแตกต่างออกเป็นกระดูกอ่อนและเซลล์ไขมัน สามารถใช้ MSCs เพื่อบำบัดฟื้นฟูโรคและอาการต่าง ๆ จากการวิจัยพบว่า MSCs มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการปรับภูมิคุ้มกันซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเชิงบวก MSCs ถูกใช้เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง อาการระบบประสาทเสื่อม อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง อาการปวดข้อ

ประโยชน์ของการใช้ MSCs รักษาโรค

ประโยชน์ของการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์คือสามารถหาได้ง่ายจากแหล่งต่าง ๆ และการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ MSCs ยังมีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกปฎิเสธจากระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมีการสร้างภูมิคุ้มกันน้อยกว่าสเต็มเซลล์อื่นๆ

รูปแบบของการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษา

เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสาขาสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือสร้าง เนื้อเยื่อและเซลล์ที่บกพร่อง เป็นการบำบัดโดยใช้เซลล์ซึ่งประกอบด้วยการฉีดเซลล์ต้นกำเนิดและการเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างโดยโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เป้าหมายของเซลล์ที่ปลูกถ่ายคือการบรรเทาอาการและผลของโรคที่เกิดขึ้น โดยการลดอาการและทำให้อาการทุเลาลง 

เซลล์ในร่างกายของผู้ใหญ่แต่ละเซลล์มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนเนื้อเยื่อหรือการทำงานของอวัยวะที่สูญเสียไปเนื่องจากอายุ โรค ความเสียหาย หรือผลกระทบทางพันธุกรรม

วิธีการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษา

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การฉีดสเต็มเซลล์ทางหลอดเลือดดำ ฉีดเข้าช่องไขสันหลังหลังโดยตรง ฉีดสเต็มเซลล์ในบริเวณที่มีปัญหา เช่น เข่า สะโพก มือ จากการวิจัยสเต็มเซลล์พบว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย จึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการรักษา

การฉีดสเต็มเซลล์

การฉีดสเต็มเซลล์ใช้คุณสมบัติเฉพาะของสเต็มเซลล์ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายหรือเป็นโรคในร่างกาย ใช้เพื่อโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคแพ้ภูมิตัวเอง การอักเสบ และความผิดปกติทางระบบประสาท ศักยภาพของการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดใหม่ ลดการอักเสบ และปรับระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยชะลอการลุกลามของโรคทำให้ผู้ป่วยมีสุภาพดีขึ้น

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login