โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แชร์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STDs คือภาวะการติดเชื้อจากผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์ช่องทางปกติหรือช่องทางอื่น หรือการสัมผัสผิวหนังโดยตรงก็อาจทำให้ติดเชื้อหูดหรือเริมได้

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • มีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • มีอาการปัสสาวะแสบขัด
 • มีแผล ก้อนหรือผื่นเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รอบปากหรือรอบก้น
 • มีหนองหรือเลือดไหลออกผิดปกติตรงปลายอวัยวะเพศ
 • มีอาการบวมหรือต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบอักเสบ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโรคอะไรบ้าง

 • โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ เริม (Herpes Simplex) หูดหงอนไก่ (Papilloma Virus หรือ HPV) เอดส์ (HIV)
 • โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ หนองในแท้ (Gonorrhea) หนองในเทียม (Chlamydia) ซิฟิลิส (Syphilis)
 • โรคที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ ได้แก่ เชื้อพยาธิ (Trichomonas) เชื้อรา (Candida)

การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • วินิจฉัยร่วมกับการซักประวัติและการตรวจร่างกาย
 • เก็บสารคัดหลั่งเพื่อส่งตรวจ เช่น ปัสสาวะ หนอง
 • ตรวจเลือด

การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในแต่ละบุคคลนั้น จำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับอาการของแต่ละบุคคล

วิธีรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • การกินยาฆ่าเชื้อ
 • การฉีดยาฆ่าเชื้อ
 • การผ่าตัด 

วิธีที่ใช้รักษาจะขึ้นอยู่กับว่าเกิดภาวะการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login