โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Hormones : Female รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (หญิง) Hormones : Female รายการตรวจ
แชร์

รายการตรวจ

Consultations Anti – Aging Medicineตรวจสุขภาพโดยแพทย์
Luteinizing Hormone (LH)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Follicle Stimulating Hormone  (FSH)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Estradiol (E2)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Progesteroneตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Free T3ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Free T4ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S)ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข)
IGF1ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
IGFBP3ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
Sex Hormone Binding Globulinตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
Insulinตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (ชาย) Hormones : Male

รายการตรวจ

Consultations Anti – Aging Medicineตรวจสุขภาพโดยแพทย์
Luteinizing Hormone (LH)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Follicle Stimulating Hormone  (FSH)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Estradiol (E2)ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
Testosteroneตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Free T3ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Free T4ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S)ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข)
IGF1ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
IGFBP3ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
Sex Hormone Binding Globulinตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย
Insulinตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login