เหงื่อออกมากผิดปกติ

แชร์

โรคเหงื่อออกมากผิดปกติ มีทั้งประเภทที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โรคเหงื่อออกมากผิดปกตินั้นไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นได้

สาเหตุของโรคเหงื่อออกมาก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม  

  • เหงื่อออกมากชนิดปฐมภูมิ ทำให้เกิดเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือ รักแร้ ใบหน้า และฝ่าเท้า เกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
  • เหงื่อออกมากชนิดทุติยภูมิ ทำให้เกิดเหงื่อออกมากทั่วทั้งร่างกาย อาจมีสาเหตุจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว  หรืออาจเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดหรือภาวะอื่น ๆ เช่น  ไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคเบาหวาน

วิธีรักษาโรคเหงื่อออกมากผิดปกติ

  • การใช้ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อ 
  • การฉีด Botox
  • การรักษาด้วยเครื่อง Fractional RF 

การรักษาขั้นแรกจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อที่หาซื้อได้ทั่วไป หากไม่ได้ผล อาจใช้วิธีการฉีด Botox เพื่อควบคุมการหลั่งของเหงื่อ

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login