หูด

แชร์

หูดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งบนผิวหนัง เกิดจากเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเอชพีวี (HPV) การติดเชื้อเอชพีวีเป็นสิ่งที่พบได้โดยทั่วไป โดยเชื้อไวรัสเอชพีวีมีอยู่หลายชนิดและมีบางชนิดที่ทำให้เกิดหูด

ชนิดของหูด 

  • หูดธรรมดา (Common Warts) ลักษณะของหูดชนิดนี้จะเป็นตุ่มแข็งที่มีผิวขรุขระ พบบ่อยบริเวณแขน เข่า และบริเวณอื่น ๆ
  • หูดฝ่ามือมือเท้า (Palmar-Plantar Warts) พบได้ที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า
  • หูดชนิดแบน (Flat Warts) หูดชนิดนี้มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก มีผิวเรียบ
  • หูดหงอนไก่ (Genital Warts, Condyloma Acuminatum) พบได้บริเวณอวัยวะเพศและบริเวณก้น

เชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดหูดธรรมดา หูดฝ่ามือฝ่าเท้า และหูดชนิดแบน มักจะเป็นไวรัสคนละสายพันธุ์กับที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ ในปัจจุบันมีวัคซีนที่ช่วยป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่และยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากเชื้อเอชพีวีได้

วิธีรักษาหูด

  • การรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) เป็นการจี้ด้วยความเย็น (Cryotherapy) เพื่อทำลายหูด โดยอาจต้องทำซ้ำ ๆ จนกว่าหูดจะหาย การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องรักษาโดยแพทย์เท่านั้น การใช้ไนโตรเจนเหลว เป็นวิธีที่มักใช้รักษาหูดทั้งในเด็กโตและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อย 4-7 วัน กว่าแผลจะหาย แต่วิธีนี้ไม่นิยมใช้กับเด็กเล็ก เพราะอาจเกิดอาการเจ็บปวดขณะรักษาและทำให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ การรักษาด้วยไนโตรเจนเหลวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ที่ทำให้ผิวบริเวณนั้นเป็นวงขาวจากการโดนทำลายของเม็ดสีได้ หากใครที่อยากรักษาหูดด้วยการจี้เย็นและกังวลเรื่องผลข้างเคียงนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา
  • การตัดออก คือการฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วใช้ใบมีดตัดหูดออก โดยมีแพทย์เป็นผู้ทำการรักษา 
  • ทาด้วยครีม 5% ฟลูออโรยูราซิล (5-Fluorouracil Cream) 
  • ทาด้วยครีมอิมิควิโมด (Imiquimod Cream) 
  • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) จะใช้วิธีทาหรือฉีดสารบางชนิดไปยังหูด เพื่อกระตุ้นภูมิของร่างกายให้มาทำลายหูด ซึ่งวิธีนี้มักใช้กับผู้ที่มีหูดจำนวนมากหรือใช้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login