ผมร่วง ผมบางที่เกิดจาก พันธุกรรม

แชร์

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านที่เกิดจากพันธุกรรมหรือ “โรคผมบางที่มีรูปแบบเฉพาะ” เป็นภาวะผมร่วงที่พบได้บ่อยในเพศชาย ลักษณะผมบางจะถูกเรียกตามบริเวณที่เกิด ได้แก่ 

  • ผมบางบริเวณไรผมตรงหน้าผากขึ้นไป 
  • ผมบางบริเวณกลางศีรษะ
  • เกิดผมร่วงด้านหน้าร่นขึ้นเป็นรูปตัว M  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอาการผมบาง ศีรษะล้านในเพศชาย

ส่วนลักษณะเฉพาะของอาการผมร่วง ผมบางในเพศหญิงจะแตกต่างจากเพศชาย ผู้หญิงมักจะมีผมบางได้ทั่วทั้งศีรษะ แต่เส้นผมจะไม่หลุดร่วงทั้งหมด ภาวะหัวล้านจึงไม่ค่อยเกิดกับเพศหญิง

วิธีรักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม 

  • การใช้ยาไมนอกซิดิล (Minoxidil) ยาตัวนี้จะทำให้ระยะงอกของวงจรเส้นผมยาวนานขึ้น ทำให้ได้ผมใหม่ที่หนาและแข็งแรงกว่าเดิม สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผลที่ได้จากการใช้ยาไมนอกซิดิลต้องใช้ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะรู้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากใช้แล้วเห็นผล จะสังเกตได้ว่าผมร่วงน้อยลงภายในระยะเวลา 2 เดือนและเห็นผมงอกเพิ่มขึ้นภายใน 8 เดือนหลังเริ่มใช้ยา ผลที่ได้จะเริ่มคงที่หลังจากใช้ยาไปประมาณ 12-18 เดือน โดยจำเป็นต้องใช้ยาไมนอกซิดิลไปเรื่อย ๆ เพราะถ้าหยุดใช้ยาผมจะกลับมาร่วงอีกครั้ง
  • การใช้ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) เป็นยาที่ลดการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคศีรษะล้านที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ทำให้ผมหยุดร่วงและมีผมงอกขึ้นใหม่
  • การผ่าตัดปลูกผม ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผมร่วง เป็นการย้ายเซลล์รากผมที่สมบูรณ์ไปปลูกบริเวณที่ผมบาง 
  • การรักษาด้วยเทคโนโลยี Low Level Light Therapy/Phototherapy ซึ่งเป็นการรักษาด้วยเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ ที่สามารถใช้รักษาอาการศีรษะล้านจากพันธุกรรมได้ โดยจะเลเซอร์ประมาณสามครั้งต่อสัปดาห์

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login