การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แชร์

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาการนี้อาจเกิดกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสจะเป็นได้มากขึ้น

หากปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่ได้เป็นเรื้อรัง อาจไม่มีความจำเป็นต้องรักษา แต่ถ้ามีอาการอยู่นานและไม่หายไป จนก่อให้เกิดความเครียดหรือมีปัญหาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ อาจจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและรักษาอย่างถูกวิธี

อาการของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว
 • อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้นาน จนทำให้เกิดความพอใจในขณะปฏิบัติกิจทางเพศได้

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลาย (การไหลเวียนของเลือดไม่ถึงอวัยวะส่วนปลายสุดและอวัยวะเพศชาย)
 • การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง
 • โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ
 • อายุมากขึ้น
 • การสูบบุหรี่
 • การกินยาบางชนิด
 • ภาวะอ้วน
 • ภาวะด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า

การป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสามารถทำได้โดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม

การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีหลายวิธี แต่เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันออกไป การรักษาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุของแต่ละบุคคล

การรักษาด้วยวิธี Shockwave Therapy 

Shockwave Therapy คือการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ ซึ่งตัวเครื่องจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปในบริเวณที่ต้องการรักษา ทำให้ร่างกายเกิดบาดแผลขนาดเล็กที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด จากนั้นกล้ามเนื้อบริเวณที่รักษาจะซ่อมแซมเนื้อเยื่อและหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ หากมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วได้รับการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ จะทำให้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศเพิ่มขึ้น ทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้น

ข้อดีของการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเครื่องช็อคเวฟ 

 • ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น
 • เพิ่มระบบการหมุนเวียนของเลือด
 • ผลลัพธ์อยู่ได้ระยะยาว

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login