การปรับสมดุลด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

แชร์

ฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน มีหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย และทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระดับฮอร์โมนเพศชายมักจะสูงที่สุดช่วงวัยรุ่น แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะค่อย ๆ ลดลง หากมีภาวะระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำในวัยผู้ใหญ่นั้น มีความจำเป็นต้องหาสาเหตุ ซึ่งเมื่อหาสาเหตุได้แล้วจะสามารถรักษาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

อาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

  • ความต้องการทางเพศลดลง
  • ภาวะแข็งตัวได้ไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเพศชาย
  • ปริมาณของตัวอสุจิมีจำนวนน้อย
  • หน้าอกโตขึ้น
  • อารมณ์หงุดหงิด
  • รู้สึกอ่อนเพลีย

วิธีการรักษาภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

จำเป็นต้องหาสาเหตุเฉพาะรายบุคคลก่อน เพราะวิธีที่ใช้รักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ 

การรักษามีหลายวิธี ได้แก่

  • การฉีดยา
  • การแปะแผ่นที่ผิวหนัง
  • การทาเจล
  • การให้ยารับประทาน

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login