การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

แชร์

หากตรวจพบมะเร็งผิวหนังได้เร็วก็จะมีโอกาสรักษาโรคให้หายได้มากขึ้น ในการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง แพทย์ผิวหนังจะตรวจผิวทุกส่วน เช่น ปาน ไฝ หรือรอยโรคที่มีสี ขนาด รูปร่าง ที่ผิดปกติ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ 

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

  • มีผิวสีอ่อนหรือผิวขาวมาก
  • อยู่ในพื้นที่ที่มีแดดจัดเป็นระยะเวลานาน
  • มีกระ ไฝ ขี้แมลงวันจำนวนมากผิดปกติ
  • เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนัง
  • ไฝที่เป็นอยู่เดิมเกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีเปลี่ยนไป
  • มีอาการคัน แสบร้อน มีเลือดไหลบริเวณไฝ 

บริการตรวจมะเร็งผิวหนัง 

สามารถทำการจองเพื่อตรวจมะเร็งผิวหนังโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่คลินิกผิวหนังกะทู้

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login