การจี้เย็น

แชร์

การจี้เย็นหรือการพ่นเย็น (Cryosurgery) เป็นเทคนิคที่ใช้ทำลายเนื้อเยื่อหรือรอยโรคเพื่อรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ เช่น หูด กระเนื้อ โรคแอกทินิก เคอราโทซิส การพ่นเย็นเป็นวิธีที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาทำไม่นานและมักไม่เกิดรอยแผลเป็นการหลังจี้เย็นไปแล้ว

ในกรณีที่รอยโรคหนามาก เช่น หูดขนาดใหญ่ การรักษาเพียงครั้งเดียวอาจไม่ได้ผล เพราะการจี้เย็นครั้งแรกจะทำลายเนื้อเยื่อได้แค่บริเวณพื้นผิวด้านบนเท่านั้น แพทย์จะนัดหมายให้มารักษาซ้ำอีกครั้งเพื่อทำลายรอยโรคในระดับที่ลึกลงไป โดยมีระยะห่างทุก ๆ 2-4 สัปดาห์

การพ่นเย็นรักษาอะไรได้บ้าง

  • หูด 
  • กระเนื้อ 
  • ติ่งเนื้อ
  • โรคแอกทินิก เคอราโทซิส

อาการที่เกิดจากการจี้ด้วยความเย็น

  • ขณะทำการรักษาจะมีอาการปวด แสบ หรือคันบริเวณที่จี้เย็นได้
  • ทันทีหลังการรักษา บริเวณที่จี้เย็นจะบวมแดง
  • 24 ชั่วโมงหลังการจี้เย็นจะเกิดตุ่มน้ำพอง อาจเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มเลือด แต่อาการปวดจะค่อย ๆ ทุเลาลง สามารถใช้พลาสเตอร์ปิดตุ่มพองได้
  • 7 วันหลังการรักษา ตุ่มน้ำพองจะแห้งและฝ่อกลายเป็นสะเก็ด สามารถทาปิโตรเลียมเจลลี่ที่แผลได้
  • ช่วง 2-4 สัปดาห์หลังการรักษา สะเก็ดจะเริ่มลอกออก โดยอาจหลุดออกขณะอาบน้ำ

การดูแลแผลหลังการจี้เย็น

สามารถใช้พลาสเตอร์ปิดสะเก็ดที่มีขนาดใหญ่หรือบริเวณที่อาจเกิดการระคายเคืองได้ง่าย เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า หากผิวบริเวณที่จี้เย็นแห้ง สามารถทาปิโตรเลียมเจลลี่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังได้

หลังการจี้เย็นสามารถอาบน้ำ โดนน้ำ ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามปกติหากผ่านความเห็นชอบจากแพทย์ แต่ไม่ควรว่ายน้ำและแช่น้ำอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังการรักษา

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login