นพ.ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์

ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์

ประสบการณ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Diploma Board of General Surgery, The Medical Council of Thailand)
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Diploma Board of Plastic Surgery, The Medical Council of Thailand)

นพ.ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์

นพ.ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์

ประสบการณ์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Diploma Board of General Surgery, The Medical Council of Thailand)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Diploma Board of Plastic Surgery, The Medical Council of Thailand)

ตารางการออกตรวจ

อาทิตย์
-
จันทร์
-
อังคาร
-
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
ศุกร์
-
เสาร์
-

Login