นพ. สิทธิพร ทับทวี

ข้อมูลแพทย์

นพ. สิทธิพร ทับทวี

ประสบการณ์

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Clinical fellowship in Dermatology Institute of dermatology of Thailand
Visiting fellow in Dermatosurgery/ Dermatologic laser surgery Ramathibodi hospital

นพ. สิทธิพร ทับทวี

นพ. สิทธิพร ทับทวี

ประสบการณ์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Clinical fellowship in Dermatology Institute of dermatology of Thailand
  • Visiting fellow in Dermatosurgery/ Dermatologic laser surgery Ramathibodi hospital

ตารางการออกตรวจ

อาทิตย์
-
จันทร์
-
อังคาร
-
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
ศุกร์
-
เสาร์
-

Login