เชื้อราแคนดิดาในช่องปาก (Oral Candida Infection)

แชร์

  คืออาการติดเชื้อภายในช่องปากที่เกิดจากเชื้อราแคนดิดา (Candida) พบได้มากในทารกและเด็กเล็ก

อาการ 

มีแผ่นสีทองคล้ายคราบนมแต่ติดแน่นกว่า พบได้ทั้งที่บริเวณลิ้น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม ถ้าขูดหรือลอกเยื่อขาว ๆ นี้ออก จะทำให้เกิดรอยแผลและเลือดออกได้ หากเป็นที่ริมฝีปากอาจทำให้มีรอยแตกบริเวณริมฝีปากและมุมปากได้ 

ปัจจัยเสี่ยง

  • มีประวัติได้รับยาฆ่าเชื้อ
  • มีประวัติการใช้สเตอร์รอยแบบพ่น
  • การดูดจุกหลอก
  • ภูมิคุ้มกันผิดปกติ 

การรักษา

  • หากเป็นไม่มากอาจหายได้เอง 
  • ถ้าเป็นมากควรพบแพทย์เพื่อรับการักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราชนิดรับประทาน 

การป้องกัน

  • ถ้าเด็กดูดขวดนมหรือจุกหลอก ควรต้มด้วยนำ้อุ่นประมาณ 5-10 นาที ทุกครั้งหลังการใช้งาน
  • ควรล้างแก้วด้วยน้ำอุ่นหลังการใช้งาน

Login